KHÓA HUẤN LUYỆN KHÁT VỌNG CHIẾN BINH

KHÓA HUẤN LUYỆN KHÁT VỌNG CHIẾN BINH

16:12 - 30/06/2023

Chương trình đào tạo dành cho đội ngũ quản lý của Phố Xanh Group.

KHÓA HUẤN LUYỆN KHÁT VỌNG CHIẾN BINH

Chương trình đào tạo dành cho đội ngũ quản lý của Phố Xanh Group tại Sầm Sơn - Thanh Hóa.