ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2024

13:51 - 05/01/2024

Năm 2024 Phố Xanh tăng tốc, bứt phá với những định hướng chiến lược mới.

Có thể là hình ảnh về 1 người

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2024
Năm 2023 đi qua với vô vàn biến động thị trường, Phố Xanh vẫn đứng vững bởi có sự đồng hành của những nhân sự cốt cán, những Chiến Binh trung thành luôn sát cánh cùng Phố Xanh trên mọi nẻo đường.

Có thể là hình ảnh về 6 người, bộ vét, loa, phòng tin tức và văn bản cho biết 'PHỐXANH CHIẾN'
Năm 2024 tăng tốc, bứt phá. Kế hoạch chiến lược rõ ràng, hệ sinh thái Bất Động Sản Chuyên Nghiệp, mở ra nhiều cơ hội cho nhân sự Phố Xanh.

Có thể là hình ảnh về 6 người, loa, bộ vét, phòng tin tức và văn bản
Đặc biệt 2024, Phố Xanh chú trọng phát triển Phố Xanh Invest là cơ hội để đội ngũ NSPX nắm bắt, gia tăng và phát triển.

Có thể là hình ảnh về 7 người, bộ vét, phòng tin tức và văn bảnCó thể là hình ảnh về 13 người, thiết bị chiếu sáng, loa và TVCó thể là hình ảnh về 12 người, thiết bị chiếu sáng, loa và văn bản cho biết 'PHỐ XANH GROUP PHỐXANH PHỐ REALTY PHỐ INV ANH'
#CENLAND
#PHOXANHGROUP
#PHOXANHMIENTRUNG
#PHOXANHREALTY
#PHOXANHINVEST
#PHOXANHHOME