CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

15:46 - 20/11/2023

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bất Động Sản Phố Xanh xin chúc mừng và cảm ơn các thấy cô, những người cống hiến thầm lặng trong ngành giáo dục

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bất Động Sản Phố Xanh xin chúc mừng và cảm ơn các thấy cô, những người cống hiến thầm lặng trong ngành giáo dục.

Và đặc biệt Công ty gửi lời tri ân sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị trong Ban Đào Tạo Phố Xanh Realty.

Cảm ơn đội ngũ Ban Đào Tạo luôn tận tâm, nhiệt tình và cống hiến trong suốt thời gian qua.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Hapry Teachers Day GIÁM ĐỐC: NGUYỄN DUY Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghê tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Harry Teacher's Day প GIÁM ĐỐC: NGUYỄN CƯỜNG Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Harry Teachei's Day a GIÁM ĐỐC: LÊ VIỆT HƯNG Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là đồ họa về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Happy Teacher's Day CC প GIÁM ĐỐC: LÊ HÃNG Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các v» sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Harry Teachers Day ነገE AN PH Hà Nội, ngà tháng 08 năm 2L প TRƯỞNG PHÒNG: HỮU SƠN Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là đồ họa về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Happy HarryTeachers Day GIÁM ĐỐC: HỒNG THÁI Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 1 người, điện thoại và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Hapry Teacher's Day 1 TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN TOẢN Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ REALTY XANH Happy Teachers @HarrTrDay Day TRƯỚNG PHÒNG: PHAN ĐÔNG Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gứi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Happy Teachers Day 120 TRƯỞNG PHÒNG: QUỐCHUY QUỐC Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Happy Teachers Day TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN HIẾU Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Happy Teacher Day প THƯ KÝ: DƯƠNG HUỆ Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gứi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐXANH XANH REALTY Hapry Teacher' Day mpи THƯ TRẦN NHUNG Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghê tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Happy Teucher' Day THƯ KÝ: MINH THÔNG Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'PHỐ XANH REALTY Hapry Teucher's Day 1 THƯ KÝ: ĐẶNG NGỌC Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bất Động Sản Phố Xanh Group xin gửi lời chúc tới Ban Đào Tạo Công ty. Chúc các vị sức khỏe, luôn đủ Tâm Trí Lực để ngày càng cống hiến hơn nữa, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề tới các thành viên của Phố Xanh.'

Chúc các vị luôn mạnh khỏe, thành công, ngày càng truyền ngọn lửa nhiệt huyết, giá trị, yêu nghề tới các thành viên Phố Xanh.